Výstavba novej budovy spoločnosti Goldpress

Zveřejnění článku: 12. října 2017

Naša spoločnosť plánuje výstavbu novej budovy s väčšími výrobnými priestormi a lepším miestom pre administratívu. Vďaka tomuto projektu vznikne pre našu spoločnosť nová administratívno-prevádzkovej budovy v areáli bývalého Zetoru v Brne. Tieto priestory nám tak umožní lepšie a komplexnejšie zázemie pre výrobu, distribučné a skladovacie priestory a v neposlednom rade aj príjemnejšie miesto pre administratívu. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej Únie Európskym fondom regionálneho rozvoja. Na jar 2019 teda spoločnosť Goldpress s.r.o. nájdete už v novom.

Detail projektu:

  • Názov projektu: Výstavba novej administratívno-prevádzkovej budovy pre spoločnosť Goldpress s.r.o.
  • Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007875
  • Program: OPPIK Nehnuteľnosti - II. výzva
  • Plnka: V rámci projektu dôjde k vybudovaniu administratívno-prevádzkovej budovy pre spoločnosť v areáli bývalého brnenského Zetoru. Predmetom realizácie je demolácie technicky nevyhovujúceho objektu s následnou výstavbou nových výrobných, administratívnych, distribučných a skladovacích priestorov. Vďaka projektu teda firma získa komplexné zázemie pre svoju podnikateľskú činnosť.
  • Termín realizácie: 12/2016 - 3/2019


Zpět